Om

I 1998 stiftede Tina Nordfjeld bekendtskab med Ramana Maharshi og hans lære om Self-Inquiry vha. spørgsmålet “Hvem er jeg?”. I hans øjne og intense nærvær mødte Tina et spejl af alkærlig rummelighed. Det blev et vendepunkt i Tina´s liv og starten på et langt indre arbejde, der med årene er blevet en integreret måde at leve på.

Tina Nordfjeld er endvidere uddannet i Filosofi og Psykologi ved Københavns Universitet. I Indien har hun studeret Religion/Filosofi/Psykologi ved University of Allahabad. Hun har en uddannelse i kropsterapi i Strukturel Integration og arbejder til dagligt med kropsterapi, traumebehandling og meditation.

Udgangspunktet for alt, hvad hun laver, udspringer fra hendes mangeårige udforskning af bevidstheden og har altid til hensigt at lede enhver mod indre lykke gennem forløsning af forhindringer i kroppen og sindet.

På disse sider deler Tina ud af sin viden og erfaring i den hensigt, at hendes ord kan være med til at hjælpe nutidige søgende i deres forståelse af hvem de er, hvad livet er og hvad meningen med livet er.

Som mennesker er vi trænet i at fokusere vores opmærksomhed på objekter i den ydre verden. Hvis vi i stedet vender opmærksomheden ind mod selve Bevidstheden, kan et nærvær, der er så intenst at objektet (det der opleves), subjektet (den der oplever) og handlingen (interaktionen mellem subjekt og objekt) bliver til en enhed hvor al dualitet forsvinder. I denne bevidsthedstilstand trækker sindet sig tilbage eller forsvinder helt. Resultatet er en oplevelse af indre tilfredshed. En oplevelse af lykke. Denne tilstand kaldes i den hinduistiske retning Advaita Vedanta (non-duality) for sat-chit-ananda (sandhed-bevidsthed-lyksaglighed). Den betegnes som værende vores sande natur, da den altid er iboende i os og titter frem hver gang sindet ikke trækker os i en eller andet retning. Her er blot JEG ER og ikke jeg er glad, jeg er sur, jeg er den, der bader, etc. Dualiteten opstår ligeså snart Jeget får identitet i andet end væren. Når det sker, skabes personligheden og med den rejser hele verden og alle forskellighederne sig. Rigtigt og forkert. Mit og dit. Så er alle stemninger pludselig mine stemninger og jeget fanges ind i nettet. Alt, hvad der ikke kan rummes af personlighedsstrukturen, bliver til ubevidste reaktioner, som lægger et slør omkring Bevidstheden. Det umiddelbare nærvær skjules herved. På disse sider findes inspiration til at vikle sig ud af personlighedens slør og blive i stand til i det daglige pulserende liv at hvile i vores egen nærværende natur. Tina Nordfjeld afholder forskellige arrangementer og retreats og kan også bookes til individuelle sessioner, satsang og foredrag.

 

Læren