StoryTelling

Livets historier

Som meditator og kropsterapeut hjælper jeg mennesker med at finde hoved og hale i deres eget liv. Først ser jeg på deres udseende. Kroppen er nemlig sindets bibliotek, men hvor sindet kan finde på historier i det uendelige, så lyver kroppen aldrig mht. den sande historie. I arbejdet med mennesker lytter jeg og skærer ind til kernen i historierne. Når personen foran mig først når derind i sin afklaring, bliver hver enkelt persons inderste overbevisninger afdækket og derfra bliver det meget lettere at handle og forandre det i livet, som ønskes forandret. Så opleves mere klarhed og den enkelte får mere kontakt til sit indre lys af glæde og kreativitet.

Inner Journey

Myter og historier har altid været brugt til at beskrive oplevelser og udfordringer, som vi mennesker kan stå i igennem livet. Joseph Campbell beskrev dette gennem The Hero´s Journey. Et redskab der også er blevet til en måde at arbejde direkte med menneskets egne udfordringer i livet men gennem denne mytologiske rejse. På den måde kommer det personlige liv ud i strækt arm og kan anskues fra flere sider og blive til et eventyr med bestemte udfordringer undervejs. I et sådan forløb benytter jeg historiefortællingens redskaber til at stille skarp på dit liv. Vi finder din præmis (din bagvedliggende overbevisning), dine skyggesider, dit indre barn. Vi leger med at forstørre styrker og svagheder gennem at finde dit heltenavn og dine superkrafter. Det er en sjov måde at arbejde med det svære på og blive i stand til at tage nye valg, fordi tingene bliver skåret mere ud i pap. Bliver gjort synlige i processen.

 

De opfundne historier

Som konsulent for skribenter, hjælper jeg skribenten med at finde præmissen for historien. Hvad er det bagved hovedhistorien og sidehistorierne for et budskab, som skribenten ønsker at argumentere for? Når præmissen er fundet går vi hele historien igennem. Historier handler altid om konfliktløsning og følger samme skabelon som vores konflikter i det virkelige liv. Vi ser på, hvorvidt hovedkonflikten opfylder 3 aktsmodellens punkter og vi ser på, hvordan sidehistorierne alle er med til at underbygge argumentationen og dermed bevise præmissen. Vi ser også på personerne i historien. Udvikler hovedkarakteren sig i rette tempo og med korrekt modstand. Hvem er hjælpere og hvem er modstandere i fortællingen. Vi ser på personernes udseende og baggrund i relation til deres handlinger. Udseende og baggrund skal stemme overens med en personligheds måde at reagere på, ellers vil de ikke fremstå troværdige for beskueren.

Hvis skribenten er gået helt i stå og det er umuligt at finde historiens præmis, inviterer jeg skribenten til at se på sit eget liv for at få afdækket, hvilke overbevisninger, der gemmer sig bagved historierne. Når det er løst i eget liv, er skribenten ofte også afklaret med præmissen og derfor i stand til at arbejde videre med sin historie.