Alignment

Fysisk balance i rygsøjlen vil altid skabe stilhed i sindet. Krop og sind er en samlet mekanisme. Ved at arbejde med rygsøjlen gennem øvelser og manuelle behandlinger, kan vi opnå større fysisk balance. Herved vil de signaler, der sendes fra hjerne til krop og fra krop til hjerne gå mere rent igennem. Vi vil så at sige forfine vores transmitionssystem, hvilket vil give os mere rene sanseindtryk. At arbejde fysisk med kroppen er derfor også altid at ændre sindet og vores bevidsthed. Kroppen består både af struktur og flow, det maskuline og det feminene. Det er vigtigt at skabe den rette balance mellem frigjorthed og struktur. Flod og flodbred. Yin og Yang.