Læren

Intro

Den blanke side

Bagved enhver historie gemmer sig en blank side. Ofte lægger vi kun mærke til ordene i en historie og historierne får vores fulde fokus. Det er selvfølgelig meningen, når vi lytter til en historie, men i vores hverdagsliv ender historierne med at få vores fulde opmærksomhed hele tiden. Vi lærer at identificere os med historierne. Hvis vi i stedet bliver ved med at huske den blanke side også, bliver vi ved med at have fuld adgang til vores egen kilde. Det er meditation. Udgangspunktet på disse sider er altid meditation, stilhed og Bevidsthed. Både den rene bevidsthed uden indhold og fuld bevidsthed med alverdens fortællinger.

Den rene Bevidsthed er ligesom en prisme med en lyskilde, der spreder sit lys ud til alle sider. Selve lyskilden er hvidt lys. Når den møder en refleksion i prismen, fremkommer en farve. Forskellige refleksionsbøjninger skaber forskellige farver. I selve lyskilden befinder vi os som mennesker i en tilstand af frihed og mulighedernes land. Alt står åbent. Denne tilstand føles i følelserne som følelsen af lykke. Jeg ER, uden at jeg er noget bestemt. Hver enkelt farve er som en følelse og flere farvers spil skaber historierne. De farver vi ender med ikke at kunne slippe igen, de hænger ligesom på os indeni, og skaber vores konflikter og dermed vores historier. Det bliver vores identitet. Vores personlige historie. Pludselig er jeg rød, er jeg gul, er jeg ditten og datten.

 

Livets historier

Som meditator og kropsterapeut hjælper jeg mennesker med at finde hoved og hale i deres eget liv. Først ser jeg på deres udseende. Kroppen er nemlig sindets bibliotek, men hvor sindet kan finde på historier i det uendelige, så lyver kroppen aldrig mht. den sande historie. I arbejdet med mennesker lytter jeg og skærer ind til kernen i historierne. Når personen foran mig først når derind i sin afklaring, bliver hver enkelt persons inderste overbevisninger afdækket og derfra bliver det meget lettere at handle og forandre det i livet, som ønskes forandret. Så opleves mere klarhed og den enkelte får mere kontakt til sit indre lys af glæde og kreativitet.

 

De opfundne historier

Som konsulent for skribenter, hjælper jeg skribenten med at finde præmissen for historien. Hvad er det bagved hovedhistorien og sidehistorierne for et budskab, som skribenten ønsker at argumentere for? Når præmissen er fundet går vi hele historien igennem. Historier handler altid om konfliktløsning og følger samme skabelon som vores konflikter i det virkelige liv. Vi ser på, hvorvidt hovedkonflikten opfylder 3 aktsmodellens punkter og vi ser på, hvordan sidehistorierne alle er med til at underbygge argumentationen og dermed bevise præmissen. Vi ser også på personerne i historien. Udvikler hovedkarakteren sig i rette tempo og med korrekt modstand. Hvem er hjælpere og hvem er modstandere i fortællingen. Vi ser på personernes udseende og baggrund i relation til deres handlinger. Udseende og baggrund skal stemme overens med en personligheds måde at reagere på, ellers vil de ikke fremstå troværdige for beskueren.

Hvis skribenten er gået helt i stå og det er umuligt at finde historiens præmis, inviterer jeg skribenten til at se på sit eget liv for at få afdækket, hvilke overbevisninger, der gemmer sig bagved historierne. Når det er løst i eget liv, er skribenten ofte også afklaret med præmissen og derfor i stand til at arbejde videre med sin historie.