Intensive seminar

Intensive seminar d. 1. – 6. Juli 2022

HVEM ER JEG?

Intensive Seminar “Hvem er jeg?” er en proces, hvor vi vha. spørgsmålet søger at få den direkte kontakt med vores dybeste sandhed. Både sandheden i hver enkelt individuel erindring, men også med hvem vi er i det, der overskrider egen identitet og historie. Denne oplevelse, også kaldet opvågning/oplysning, fuldender en tilbagevenden til klarhed og nærværende bevidsthed.

PROCESSENS FORLØB

I det 5-dages seminar arbejdes der med spørgsmålet “hvem er jeg?” store dele af dagene. Resten af tiden forløber i stilhed, således at hver enkelt deltager får mulighed for at arbejde uforstyrret indad i sig selv uden at skulle forholde sig til de andre deltagere. Der vil ligeledes være meditationer, hvor vi går eller udfører andre bevægelser, ligesom der vil være små arbejdsmeditationer og korte pauser. Alt sammen har til formål at hjælpe den enkelte videre i processen.

VALG AF SPØRGSMÅL

Spørgsmålet “Hvem er jeg?” indebærer et meget dybtegående arbejde med at afdække ens identitet.
Det tillader at frigøre et stort antal barrierer grundlagt af vores ego.

Ikke desto mindre kan andre spørgsmål blive udforsket senere hen så som: “Hvad er jeg?”, “hvad er en anden?”.

DYADER

Vi kommunikerer “hvem er jeg?” til vores partner, som vi sidder ansigt til ansigt med. Denne form for kommunikation mellem to personer kaldes en dyade.

Hele seminariets struktur er baseret på arbejdet med kommunikation i dyader. I løbet af dagen vil forskellige sessioner (hver på 40 min) mobilisere deltagerne ved hjælp af denne teknik. Den garanterer lydhørhed og fuldstændig respekt for den anden deltager.

DAGENS FORLØB

Den første session på 2. 3. og 4. dagen starter kl. 06.30 og den sidste slutter omkring kl. 23.00.

REGLER FOR STILHED

I løbet af de 4 døgn er der ingen kontakt med omverdenen (familie, arbejde).
Ud over kommunikationssessionerne i dyader, forholder deltagerne sig tavse. Vi indgår aldrig i en konversation, ej heller i fysisk kontakt med andre. Således vil det være muligt at koncentrere os om målet for vores søgen, i meget nær intimitet med spørgsmålet.

TRYGHED

Under hele processen er vejlederne tilstede og disponible for deltagerne, så alle kan komme igennem de vanskeligheder, der dukker op. Disse vanskeligheder er uløseligt forbundet med de mentale barrierer: følelser/identificering/modløshed/nedslåethed/forsagthed, som vi støder på undervejs, for derefter at give slip og åbne os for nuet.

Se mere på: www.intensiveseminar.dk

 

Kort Intensive

Det korte Intensive er af 4 timers varighed. Det er rettet mod deltagere, som allerede er fortrolige med processen og nye, der ønsker en smagsprøve, inden de vælger, om de vil melde sig til det lange Intensive Seminar.

I løbet af disse timer gennemføres 3 dyader, en aktiv meditation og en integrationsdyade.

Det giver alle deltagere mulighed for kontinuerligt at arbejde videre indad i sig selv både for at få arbejdet med uløste mønstre i personligheden men i højere grad også for at skabe en vedvarende kontakt til tilstanden af nærvær og accept, således at vi opnår tilfredshed og glæde i vores daglige tilværelse.
Se mere på: www.intensiveseminar.dk