Begivenheder

Kommende begivenheder

 

INTENSIVE SEMINAR

 

KORT INTENSIVE

De Korte Intensive afholdes i Nygård på Nørreløkkevej 1, 3000 Helsingør.

Datoen d. 9/5 2020 vil kun blive gennemført, såfremt Danmark fortsætter sin genåbning og på denne dag vil der kun være plads til højst 8 deltagere. Vi vil sidde med 2 meters afstand fra hinanden og jeg vælger fortsat at invitere til denne dag, fordi jeg vurderer, at processen i Intensive ikke vil blive forstyrret af regeringens nye retningslinier for samvær på afstand. Såfremt der sker ændringer, så Danmark ikke kan fortsætte genåbningsplan aflyses denne dag senest d.1/5. Tilmelding til denne dag skal ske inden d.1/5 og denne gang er det først til mølle pga. begrænsning i antal deltagere.

 

EN STILLE STUND (afholdes ikke pt pga. corona)

Hver torsdag er der mulighed for at mødes med andre og sidde sammen i stilhed fra kl.19.15-21.15 Vi mødes kl.19 for at gøre klar til at sidde kl.19.15. Man kan sidde på pude på gulvet eller på stol. Vi sidder i perioder på 25 min. med mulighed for at strække benene i 5 min imellem perioderne, hvilket også foregår i stilhed. Der er ingen guiden, men en der holder tiden og ringer med klokken. Vi pakker sammen i stilhed og dem, der har behov for snak, kan derefter benytte køkkenet. Der er 4 tovholdere på denne begivenhed: Anette Jørgensen, Karthik-Carsten von Würden, Kira Vaarmark Staub og Tina Nordfjeld.
Se mere på Det Åbne Rum

MÆRK KROPPEN hver mandag kl.12.30-13.30 

Ugentlig meditation af en times varighed, hvor der tages udgangspunkt i kroppen. Vi benytter visualiseringer og mange forskellige meditationsteknikker. Fokus er altid i kroppen og det at optræne koncentrationsevnen, således at bevidstheden bliver mere og mere integreret i alle kroppens udtryk.
For tilmelding til dette hold kontakt på tlf. 49 13 45 64 eller se mere på www.efys.dk

 

 

Tidligere begivenheder

 

DEN MEDITATIVE TILSTAND

Det Åbne Rum har inviteret Tina Nordfjeld til at komme og fortælle om det at implementere den meditative tilstand i et aktivt hverdagsliv. Således at meditation ikke kun er en praksis, der udføres stillesiddende og med ydre ro omkring sig, men derimod er en måde at være i verden på. I løbet af aftenen vil der være tid til dialog og der vil indgå små aktive meditationssmagsprøver. Tinas viden og praksis er baseret på Adviata Vedanta traditionen.
Du er velkommen til meditation 18-18.45
Onsdag d.13/11 kl. 19.30-22.00 i Det Åbne Rum

 

INTENSIVE SEMINAR

På dette Seminar får du mulighed for at sætte dig selv i fokus. Helt og holdent! Selvom der er andre mennesker tilstede, er strukturen i seminaret designet til, at hver enkelt deltager kun skal forholde sig til sig selv. De andre deltagere vækker måske med deres ord noget i dig, men i stedet for, at du som vanligt i så tilfælde skal reagere, får du her en unik mulighed for blot at udforske, hvad det præcis vækker i dig. Du får lov til at svælge i dig. Udforske og undersøge og søge videre indad.
Se mere på: www.intensiveseminar.dk

 

KORT INTENSIVE

Det korte Intensive er af 4 timers varighed. Det er rettet mod deltagere, som allerede er fortrolige med processen og nye, der ønsker en smagsprøve, inden de vælger, om de vil melde sig til det lange Intensive Seminar.

I løbet af disse timer gennemføres 3 dyader, en aktiv meditation og en integrationsdyade.

Det giver alle deltagere mulighed for kontinuerligt at arbejde videre indad i sig selv både for at få arbejdet med uløste mønstre i personligheden men i højere grad også for at skabe en vedvarende kontakt til tilstanden af nærvær og accept, således at vi opnår tilfredshed og glæde i vores daglige tilværelse.
Se mere på: www.intensiveseminar.dk