Gennem mit møde med meditation åbenbarede den sti sig, som Ramana udstak. Den vej indebar i mit tilfælde en stor del hengivenhed til den kraft, som viste sig for mig i den fysiske form af Ramana Maharshi. Det tog en rum tid, førend det gik op for mig, at den ydre form, blot var en form for at mit sind kunne kapere det, jeg oplevede og at den sande mester ikke er Ramanas ydre form men derimod den kraft, som arbejdede med denne ydre form som sit redskab. Der gik endnu længere tid, førend jeg blev klar til at anerkende, at den kraft, jeg så i Ramanas ydre form, er den samme kraft, som findes i mig. At vi i bevidstheden er et.